Klimatet

Den enda miljöfråga som politikerna diskuterar är klimatfrågan, vilket tar fokus från andra  viktiga miljöfrågor som, konstgjord strålning i vår livsmiljö, plasten i haven, överfiske, läkemedel i haven, energiförbrukningen från miljarder sändare och trådlös teknik, mm.

2021-09-25 Demokratin USA och diktaturen Kina är världsledande i CO2-utsläpp

Temperaturkurvan visar att uppvärmningen av lufthavet följer ökad tekniska mikrovågsstrålning. Det är väldigt tydligt.

DSCN8822Bv diagram

Dämpningen av mikrovågor i atmosfären orsakar klimatuppvärmningen  https://krigetmotlivet.wordpress.com/2021/12/03/dampning-av-radiovagor-i-troposfaren-2/

Trådlöst kräver 100 gånger mer energi än optisk kabel https://miljofragornaifokus.files.wordpress.com/2022/01/e1c12-trc3a5dlc3b6st-drar-mer-strc3b6m-c3a4n-fiber-forskning.pdf?fbclid=IwAR1Gai9OAvnoRr_9EFBxnpvWpLJZ-NckJhB2hT46Mv4BoJYo-YPnZGg9Gm4


Power Consumption inTelecommunication Networks:Overview and Reduction Strategies https://miljofragornaifokus.files.wordpress.com/2022/01/e1c12-trc3a5dlc3b6st-drar-mer-strc3b6m-c3a4n-fiber-forskning.pdf


Försvarets lärobok i telekrigsföring https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_3.pdf


Studie: Svenska koldioxidutsläpp minskade med en fjärdedel i april, ändå blev våren så varm att äppelblommorna började blomma i april, och för att inte temperaturen skulle skena iväg, spred man chemtrails så att alla äppelblommorna frös i år också, som förra året.  5G kördes igång efter jul  för fullt ute på landsbygden. Man kände att strålningen hade ökat markant. https://www.nyteknik.se/premium/studie-svenska-koldioxidutslapp-minskade-med-en-fjardedel-i-april-6995680


Mina inlägg om klimatet

2019-12-12 Beräkna mängden energi i atmosfären från all trådlös kommunikation, som ökat dramatiskt sedan 1990-talet!

2019-09-27 Det är solen och koldioxiden som är de största miljöhoten?

2019-09-26 Glaciärernas avsmältning i Sverige

2019-07-31 Växthusgaserna, vattenångan och koldioxiden

2019-07-29 Hur sant är det att glaciärerna smälter fortare än man beräknat? Och vem är det som beräknar avsmältningen?

2019-07-14 Privat: Kilaueas utsläpp av koldioxid och svaveldioxid vid utbrottet 2018

2019-05-10 Klimatförändringen beror med stor sannolikhet på den ökande mängden energi från artificiell mikrovågsstrålning

2019-05-09 Artificiell strålning har högre energi än naturlig strålning

2018-11-30 Dämpning av radiovågor i troposfären


Länkar till faktainformation gällande temperaturökningen i atmosfären.

Vattenånga är den mest potenta växthusgasen av alla https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html


Vattenånga blir varmast i en mikrovågsugn Stockholms universitet  http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/v-y/vilket-%C3%A4mne-blir-varmast-i-en-mikrov%C3%A5gsugn-1.339866


En varmare värld – Tredje upplagan Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441


På jakt efter världens äldsta is. Isborrkärnor Stockholms universitet  https://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/klimat-hav-och-milj%C3%B6/p%C3%A5-jakt-efter-v%C3%A4rldens-%C3%A4ldsta-is-1.306979


2020-01-16  Svart på vitt – Agenda 21 från 1994 – Inte ett ord om klimatförändringar


Isborrkärnor Nationella vetenskapsfonden https://icecores.org/about-ice-cores

Översättning till sidan: https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://icecores.org/about-ice-cores&prev=search


AntarcticGlaciers.org http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/ice-cores/ice-core-basics/

Isborrkärnor: Tyvärr blir årliga lager svårare att se djupare i iskärnan. Andra sätt att datera iskärnor inkluderar geokemi, lager av aska (tephra), elektrisk ledningsförmåga och användning av numeriska flödesmodeller för att förstå ålder-djup-förhållanden.


Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation https://www.nature.com/articles/nature10915


Naturvårdsverket En varmare värld http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441


Albedoeffekten https://krigetmotlivet.wordpress.com/2019/12/13/albedoeffekten-har-okat-genom-markanvandning/


Beräkna mängden energi från den trådlösa tekniken https://krigetmotlivet.wordpress.com/2019/12/12/28718/


Klimatlösningen som man vill ge nobelpriset: Enligt vår uppskattning har en fördubbling av koldioxidinnehållet i atmosfären orsakat att temperaturen i atmosfären (vars relativa fuktighet är fast) höjs med cirka 2C. Vår modell har inte den extrema känsligheten av atmosfärstemperatur för förändringar av koldioxidinnehållet som Möller antog. https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0469%281967%29024%3C0241%3ATEOTAW%3E2.0.CO%3B2


De som larmar om hotande klimatkatastrof brukar hänvisa till 97-98 % eniga klimatforskare. Denna procentsats har de från olika studier, av vilka följande är de mest citerade: Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013.

Illinois:
Av 10 257 tillfrågade forskare svarade 3 246. Det är bara 30,7 % av de tillfrågade och är inte representativt. Sedan valdes 77 forskare ut som hade publicerat arbeten specifikt om just mänsklig klimatpåverkan. Av deras svar kunde 75 studier tydas, så att människan är huvudorsak till uppvärmning. Det är 97 % av 77 forskare, men bara 0,7 % av de FÖRST tillfrågade forskarna, alltså 10 257stycken

Anderegg:
av 1.372 tillfrågade valdes 50 ut som hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Av dem menade 49 att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade

Cook:
av 11.944 studerade uppsatser höll visserligen 97 % med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig verksamhet i viss mån kan värma Jorden. Men bara 41 av dem hävdade att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %.

I dessa studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte

1. En enkät med 70 % bortfall är bara därigenom meningslös.

2. Att sedan sortera bort 98 % av kvarvarande är rent manipulativt.

3. Tusentals forskare kan inte representeras av så få som 50-77 personer.

4. Att FN:s klimatpanel IPCC refererar till så undermåliga studier avslöjar grav inkompetens.”

Tege Tornvall
Sture Åström

https://www.heartland.org/…/climate-scientists…

——————————————————————————–
Öppet brev till FN:s generalsekretariat från 500 klimatforskare och akademiker som menar att någon nödsituation INTE råder för klimatet.
https://clintel.nl/prominent-scientists-warn-un…/


Den viktiga fotosyntesen
Patrick Moore PhD (Grundare av Green Peace)
http://www.thegwpf.org/patrick-moore-should-we-celebrate…/

https://friendsofscience.org/…/97_Consensus_Myth.pdf


Varför vill man dra fokus från de viktigaste miljöproblemen som massiva utsläpp av diverse både gifter, både på land och i hav, skövling av skogm överfiske, plast i haven mm.
https://www.youtube.com/watch?v=BTMtWCB24uo…


Så här gick det till när Greta blir en frontfigur i klimatfrågan. Bo Thorén är nyckelfiguren bakom Greta. https://outlook.live.com/mail/inbox


Iskärnan från Grönland till drygt 3000 meters djup https://pdfs.semanticscholar.org/f20e/f393562f3ff9988d428addf094c95468addc.pdf


Glaciärerna i Sverige verkar har smält fortare före 1988


Meteorologiska institutet https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/atmosfarens-sammansattning


Klimatförändringarna i jordens historia

Naturhistoriska museet: För 3000 år sedan var det varmare än vad det är idag och det fanns pelikaner i södra Sverige. På grund av att klimatet blivit kallare har också floran och faunan utarmats, med tanke på den skräck som massmedia och koldioxidföreträdarna sprider. Jag förstår inte hotet och katastrofen för jorden men något varmare klimat.  Vi har som sagt haft det väldigt varmt förr.

Ett något varmare klimat ökar den biologiska mångfalden och individrikedomen. Träden och insekter dör inte av att koldioxiden ökar. Biologisk liv dör av giftfaktorer typ artificiell strålning eller kemiska miljögifter.

För 600 år sedan inträffade något som kallas för ”den lilla istiden”, när det blev kallare. Det var ofta missväxtår och haven frös till is så långt söderut som i Skåne. Kylan höll i sig fram till slutet av 1800-talet. Under 1900-talet har temperaturen ökat igen, speciellt under de senaste årtiondena. Forskare anser att den senare tidens snabba klimatförändring sker på grund av våra utsläpp. Om det varit tvärt om att vi är på väg mot ett kallare klimat hade detta inte gynnat varken oss eller den biologiska mångfalden.

Jordens klimathistoria https://historiska.se/upptack-historien/artikel/hur-var-klimatet-under-forhistorien/?fbclid=IwAR1oHgcXUB7vIu3S0UPAE5bRxKNglvvsN4fNU-ZCv-1hjSo-a_9v2t1P2Lk


Källa: Caroline van Mourik, Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet
” – – – Kurvan visar bland annat att det var några extremt varma perioder för drygt miljoner år sedan. Då växte palmer i Alaska, krokodiler fanns norr om pol-cirkeln och nordpolen var en trevlig insjö med behaglig badtemperatur. Därefter blev det långsamt svalare.Men för ungefär miljoner år sedan hände något. Temperaturen på jorden sjönk med sex grader under mycket kort tid. Denna stora förändring har observerats på olika platser över hela jorden och används för att definiera gränsen mellan två geologiska epoker, Eocen och Oligocen. Klimatet övergick från växthusvärme till ishuskyla, och klimatsystemet som råder än idag tog sin form. Havsströmmarna började likna dagens och de båda polerna fick ett bestående istäcke. – – – – – – ”

Att leka med solinstrålningen kan genom vädermanipulation bli ödestigna konsekvenser för klimatet och jorden:

”Först räknade matematiker ut Milankovitch-cyklernas värde för hela Kenozoikum.Tack vare det kunde vår forskning bekräfta idén att solinstrålningens variationer utlöste den snabba temperaturnedgången även så långt tillbaka i tiden som miljoner år. Vi kunde också datera temperaturkurvan med stor noggrannhet. Klimatskiftet skedde för miljoner tusen år sedan.” Från växthus till istid på 100 000 år https://www.havet.nu/dokument/HU20073klimat.pdf


Professor emeritus i botanik Lars Olof Björn, Lunds universitet

I Forskning och Framsteg: Nuvarande medelvärde för havsytans temperature är ungefär 16°C, men när livet på jorden var ungt var temperaturen högre. Ur proportionerna av isotoper av syre och kisel i gamla sediment har man beräknat en temperatur av ca 70°C under Arkeikum, för 4,0 till 2,5 miljarder år sedan. Men beräkningarna har vilat på lite osäkra antaganden om den forntida oceanens sammansättning m.m. Nu har man kommit på en helt annan metod, som ger i stort sett samma resultat. Hos en grupp enzymer hos nutida organismer råder en stark korrelation mellan aminosyreföljden hos ett enzym och temperaturen i livsmiljön för den organism i vilken enzymet finns. Genom att jämföra aminosyreföljden hos många nu levande organismer kan man rekonstruera motsvarande för organismer som levde för länge sen, och bestämma för vilken temperatur dessa tidiga enzymer var anpassade. För att vara säker på att det är yttemperaturen man rekonstruerar, har man använt sig av ljusberoende (fotosyntetiska) organismer, cyanobakterier. Man har kommit fram till att medeltemperaturen var omkring 72°C för 3 miljarder år sedan. Men precis som nu, så var förstås inte temperaturen densamma över hela jorden. Här finns en tidigare översikt över olika metoder som kommit till användning.

https://fof.se/blogg/jordens-temperatur-for-lange-sedan

Fallet för ett hett arktiskt klimat och dess konsekvenser för biosfärens historia https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1504/1504.00401.pdf

https://arxiv.org/abs/1504.00401


Man är överens om att den globala medeltemperaturen, enligt mätningar via satelliter, inte har ökat de senaste 15 åren.

Det som är problematiskt i de rådande klimatdiskussionerna är att de klimatmodeller som forskarna tagit fram inom ramen för FN:s Klimatpanel (IPCC) stämmer dåligt med vad som kan mätas i verkligheten.

Som framgår av ovanstående graf, som är gjord av klimatforskaren John Christy vid University of Alabama, så överskattar de aktuella klimatmodellerna uppvärmningen jämfört med de faktiska observationerna.

Detta är en åsikt som numera delas av de flesta klimatforskare, även om man inte är överens om hur stor överskattningen är.

Likväl är det dessa klimatmodeller som ligger till grund för de klimatlarm som nu präglar debatten.

Därmed riskerar världens ledare att fatta beslut om åtgärder som är baserade på klimatmodeller som inte är vetenskapligt verifierade, och alltså inte är korrekta.

https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen


Mobil- och Teknikindustrin är det största miljöhotet i vår tid https://krigetmotlivet.wordpress.com/2019/07/13/det-inte-klimatet-som-ar-det-storsta-miljohotet-det-ar-dagens-mobil-och-teknikindustri/

Den höga artificiella mikrovågsstrålningen är orsaken till uppvärmningen? – Troligen


Klimatmötet i FN 2014


Naturvårdsverkets klimatchatt 2013


– Växthusgaserna, vattenångan och koldioxiden https://krigetmotlivet.wordpress.com/2019/07/31/vaxthusgaserna-vattenangan-och-koldioxidhalten/

Tarfala Research Station Annual Report 1998–99 Per Klingbjer (Ed.) En gedigen och värdefull referenslista finns i dokumentet

Rapporten Naturvårdsverket hänvisar till CLIMATE CHANGE 2013 The Physical Science Basis

Hur säker bedömningen är graderas enligt:
”Sammanfattning för beslutsfattare, har följande termer använts för att ange den bedömda risken för ett resultat eller en följd:
  1. så gott som säkert 99-100%
  2. sannolikhet,mycket troligt 90-100%,
  3. sannolikt 66-100%,
  4. ungefär lika stor risk som inte 33-66%,
  5. sannolikt 0-33%,
  6. mycket osannolikt 0-10%,
  7. i undantagsfall osannolik 0-1%.
Ytterligare villkor:
  1. mycket troligt 50–100%, and extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate.”>95-100%
  2. 50–100%, and extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate.”>mer sannolikt än inte> 50-100%
  3. 50–100%, and extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate.”>ytterst osannolikt 0-5%
50–100%, and extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate.”>kan också användas när det är lämpligt. Bedömd sannolikhet typsätts i kursiv stil, t.ex.
väldigt troligt
(se Kapitel 1 och Box TS.1 för mer information)

Havsisens avsmältning

Den årliga genomsnittliga arktiska havsisen utsträckning minskade under perioden 1979-2012 med en hastighet som var väldigt troligt i variera från 3,5 till 4,1% per årtionde (intervallet 0,45 till 0,51 miljoner km2 per årtionde), och väldigt troligt
i intervallet från 9,4 till 13,6%
per årtionde (intervallet 0,73 till 1,07 miljoner km2
per decennium) för sommaren havsis minimum (perenn havsis).

De genomsnittlig minskning i decadal innebär omfattningen av arktiska havsisen har varit snabbast på sommaren (högt förtroende); den rumsliga grad har minskat i varje säsong, och i varje successiv årtionde sedan 1979 (högt förtroende) (Se figur SPM 3).

Det finns medel förtroende från rekonstruktioner som under de senaste tre decennierna, var arktiska sommaren havsis reträtt motstycke och hav yttemperaturer var onormalt hög i åtminstone de senaste 1450 åren. {4,2, 5,5}

Det är väldigt troligt att den årliga genomsnittliga Antarktis havsis utsträckning ökat i en takt i området 1,2-1,8% per årtionde (Intervallet 0,13 till 0,20 miljoner km2
per årtionde) mellan 1979 och 2012. Det är högt förtroende att det finns starka
regionala skillnader i denna årstakt, med omfattning ökar i vissa regioner och minskar i andra. {4,2}

Det finns mycket högt förtroende att omfattningen av norra halvklotet snötäcke har minskat sedan mitten av 20-talet (se figur SPM 3). Norra halvklotet snötäcke utsträckning minskade 1,6 [0,8-2,4]% per årtionde för mars och april, och 11,7 [8,8-14,6]% per årtionde för juni, under 1967-2012 period. Under denna period, snötäcke utsträckning på norra halvklotet visade inte någon statistiskt signifikant ökning i någon månad. {4,5}

Det finns högt förtroende att permafrost temperaturen har ökat i de flesta regioner sedan början av 1980-talet. observerad uppvärmning var upp till 3 ° C i delar av norra Alaska (tidiga 1980-talet till mitten av 2000-talet) och upp till 2 ° C i delar av Ryska
European North (1971-2010). I det senare området, en avsevärd minskning av permafrost tjocklek och utbredningen har observerats under perioden 1975-2005 (
medel förtroende). {4,7}

Flera bevislinjer stödjer mycket betydande uppvärmningen av Arktis sedan mitten av 20-talet. {Box 5,1, 10,3}

Koldioxiden i atmosfären

SPM
Sammanfattning för Beslutsfattare
11
B.4
Havsnivå
De atmosfäriska koncentrationerna av koldioxid, metan och lustgas har ökat till nivåer utan motstycke i åtminstone de senaste 800.000 åren. Koldioxid koncentrationer har ökat med 40% sedan förindustriell tid, framförallt från fossila bränslen utsläpp och i andra hand från netto förändrad markanvändning utsläpp. Havet har absorberat ca 30% av den emitterade antropogen koldioxid, orsakar försurning (se
Figur SPM 4).

Haven försuras på grund av den ökande koldioxidhalten

Min kommentar: Påståendet att vi har försurning av haven p g a människans producerade koldioxidhalt av olja-gasförbränning, kan jag omöjligen tro på. Om man går tillbaka till före syreproduktionens tid, bestod vår atmosfär i storleksordning av vattenånga, koldioxid, vätesulfid. På den tiden löstes koldioxiden i havet. För 3,5 miljoner år sedan började blågröna alger i havet konsumera koldioxid och så sakta började syrehalten öka. Idag består vår atmosfär av 78.8 % kväve, 20,95 % syre, 0,93 % argon och 0,038 % koldioxid.

På grund av mänsklig aktivitet försurar koldioxidhalten nu havet påstår experterna. Det betyder att erodering av land och tillförande av basjoner till havet har upphört helt. Mängden ökad koldioxidhalt är försumbar i förhållande till den mängd basjoner som tillförs från eroderingen. Bara Gula floden producerar 1,6 miljarder ton jordmassor per år till havet. Glaciärer eroderar berggrunden, vulkaner tillför basisk magma till havet, plus all jordbruksmark som sakta ”rinner” ut i haven m.m.

En annan faktor som jag inte lyckats finna är att man inte tagit hänsyn all vulkanaktivitet på havens bottnar och på land, vilket tillför stora mängder försurande svavel till havsvattnen. Mängden försurande svavel är långt högre än den lilla ökning av koldioxidhalt som tillförs från atmosfären. Fortfarande konsumerar växter och alger koldioxidhalten.


Publikationer jag inte kollat upp.


Annons